Als een ggz-patiënt suïcide pleegt, moet dit gemeld worden aan de Inspectie voor de Gezondheidszorg. De vraag is echter in hoeverre deze meldingsprocedure bijdraagt aan betere zorg. Jaarlijkse analyse van de landelijke meldingen zou een handje helpen.

Additional Metadata
Persistent URL hdl.handle.net/1765/23258
Journal MGV
Citation
Huisman, A, Robben, P.B.M, & Kerkhof, A.J.F.M. (2010). Melding van suïcide aan de Inspectie voor de Gezondheidszorg. MGV, 65(6), 499–506. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/23258