In de tweede AGORA van dit jaar werd in de recensierubriek de studie ‘Wijken voor Illegalen. Over ruimtelijke spreiding, huisvesting en leefbaarheid’ (2004) van Arjen Leerkes e.a. kritisch besproken. AGORA-redacteur Maarten Loopmans meent dat de onderzoekers zich blindelings hebben laten inzetten binnen het heersende discours van repressie en uitwijzing van illegalen. Hij uit bovendien onderzoekstechnische kritiek. Arjen Leerkes en Marion van San, de belangrijkste auteurs van het onderzoek, leggen uit waarom Loopmans’ zienswijze onjuist is.

Stichting Tijdschrift AGORA
hdl.handle.net/1765/23300
AGORA: magazine voor sociaalruimtelijke vraagstukken
Department of Sociology

Leerkes, A., & van San, M. (2005). Morele verontrusting en wetenschappelijke bijziendheid. AGORA: magazine voor sociaalruimtelijke vraagstukken, 1–3. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/23300