Samenvatting Deze uitspraak betreft de weigering van het CvB van de Rijksuniversiteit Groningen van het verzoek van appellant om zijn persoonsgegevens te verwijderen uit een eerder gepubliceerd artikel in het online-archief van de UK (Universiteitskrant) op de website van de universiteit. De UK wordt uitgegeven door de Stichting Universiteitsblad Groningen. Het CvB heeft gesteld niet bevoegd te zijn omdat de stichting verantwoordelijke is voor de verwerking van zijn persoonsgegevens. De rechtbank heeft het besluit op bezwaar vernietigd en het bezwaar alsnog niet-ontvankelijk verklaard, onder verwijzing naar artikel 3, eerste lid, Wbp (journalistieke exceptie). ...etc.

begrip besluit, begrip bestuursorgaan, betrouwbaarheid en representativiteit van het archief, domeinnaam, internet, journalistieke exceptie, online-krantenarchief, recht op verwijdering van persoonsgegevens, rechtvaardigingsgronden, toestemming, verantwoordelijke, verwerking van persoonsgegevens, website
hdl.handle.net/1765/23323
Jurisprudentie Bestuursrecht
Erasmus School of Law

Overkleeft-Verburg, G. (2010). ABRvS van 8 september 2010, LJN: BN6172, zaaknr. 200909350/H3. Jurisprudentie Bestuursrecht, 1–6. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/23323