Beperking van aansprakelijkheid, Limitation of Liability shipowner, Maritime law, Zeerecht
Boom Uitgevers, Den Haag
978-90-8974-402-9
hdl.handle.net/1765/23349
Commercial and Entrepreneurial Law

Smeele, F.G.M. (2010). Opgelegde bescherming in het zeerecht. Boom Uitgevers, Den Haag. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/23349