Als de kwaliteit van de ontwikkelingssamenwerking stijgt met de hoeveelheid stof die het beleid doet opwaaien, dan is er de afgelopen maanden een aanzienlijke vooruitgang geboekt. Maar waarschijnlijk ontneemt al dat stof gewoon het zicht op de richting die moet worden ingeslagen. Terecht waarschuwt Bol' naar aanleiding van Quarles van Ufford c.s. voor een vlucht in de volgende modieuze strategie, maar zijn pleidooi voor meer nadruk op programmahulp is op zijn zachtst gezegd niet realistisch. Dat maakt het voor de hulpverstrekker weliswaar gemakkelijker om zich aan de politieke verantwoordelijkheid voor concrete projecten te onttrekken, maar, zoals Lagerberg2 een paar pagina's daarvoor al schrijft, ontkomt die er toch niet aan om mee te doen op het microniveau.

hdl.handle.net/1765/23352
ISS Staff Group 0
Internationale Spectator: maandblad voor internationale politiek
International Institute of Social Studies of Erasmus University (ISS)

de Haan, L.J. (1989). Over de kwaliteit van de ontwikkelingssamenwerking. Internationale Spectator: maandblad voor internationale politiek, 24(2), 374–375. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/23352