In het aardrijkskunde-onderwijs in Suriname voltrekt zich op dit ogenblik een vernieuwingsproces. Na een aantal jaren van windstilte, is nu de vernieuwing van het curriculum in het basisonderwijs sn voile gang. Die vernieuwingsgolf mist ook zijn uitwerking niet op het Surinaamse voortgezet onderwijs.