Het 'preference reversal'-verschijnsel is van fundamenteel belang voor de economie, en geeft ook inzicht in de sociologie van de wetenschap. De ontdekkingsgeschiedenis leest als een sprookje of, zo u wilt, een wild-west verhaal.