Op 1 oktober 2006 is Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) in werking getreden. De Wmg draagt bij aan een verandering in het zorgstelsel waarbij meer handelingsvrijheid wordt gegeven aan zorgaanbieders, patiƫnten en verzekeraars. De Wmg bevat regels om te komen tot een doelmatig en doeltreffend stelsel van zorg, beheersing van de kostenontwikkeling en de bescherming en bevordering van de positie van consumenten. Deze wetsevaluatie levert stuurinformatie, op grond waarvan keuzes gemaakt kunnen worden over de nadere invulling van de Wmg in de praktijk. In het evaluatierapport beschrijven de onderzoekers hun bevindingen.

Additional Metadata
Publisher ZonMw - Zorg Onderzoek Nederland Medische Wetenschappen
ISBN 978-90-5763-106-1
Persistent URL hdl.handle.net/1765/23501
Citation
Friele, R.D. (2009). Evaluatie Wet marktordening gezondheidszorg. ZonMw - Zorg Onderzoek Nederland Medische Wetenschappen. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/23501