Jaarlijks verschijnen vele publicaties over strategievorming. In deze publicaties kunnen de meest uiteenlopende onderwerpen het netvlies passeren: sterke verhalen over visies en idealen, ingewikkelde rekenmethodes en analyses, complexe systeemmodellen en politieke verwikkelingen in en buiten de organisatie. Het gemeenschappelijk element 'strategievorming' uit zich in een gerichtheid op de lange termijn koers van de organisatie op onderv.rerpen :in de organisatie en haar omgeving die impact hebben op de gehele organisatie. Velen schrijven voor hoe om te gaan met markten, producten, concurrenten, belanghebbenden en medewerkers. Enkelen beschrijven welke activiteiten men ontplooit in de dagelijkse praktijk van de strategievorming. Meestal richt de literatuur zich op processen in commerciële bedrijven. Omdat er veel gepubliceerd wordt over strategievorming, is het bijna gebruikelijk om verontschuldigingen aan te bieden voor het laten verschijnen van een uieuwe publicatie over dit onderwerp. In dit geval is eenvoudig aan te tonen waarom aan het hier beschreven onderzoek behoefte zal bestaan. Het richt zich narnelijk op de wijze waarop strategieën ontstaan of worden vorm gegeven :in de gezondheidszorg en daar is nog maar weinig over geschreven. Dit is uiet terecht, kijkend naar de ontwikkelingen in de gezondheidszorg van de laatste jaren op het terrein van strategievorming. De voorwaarden waaronder instellingen in de gezondheidszorg moeten functioneren zijn de laatste tien jaar drastisch veranderd. Was de gezondheidszorg in de jaren '70 en voor een deel in de jaren '80 nog sterk gereguleerd door de overheid. de (werkelijke of vermeende) terugtred van de overheid in de jaren '90 levert meer (veronderstelde) beleidsruimte op en vrijheid voor het management van zorgorganisaties om een eigen koers te bepalen (De Roo, 1993; Meurs, 1997). Tegelijkertijd dwingen de door diezelfde overheid geïntroduceerde marktgerichte elementen elke organisatie tot positiebepaling ten opzichte van andere zorgverleners (concurrenten). Gevoegd bij de eisen van efficiency van de overheid en de drnk van steeds mondiger wordende patiënten wordt de managementopgave in de gezondheidszorg steeds wezenlijker (Moen en Nievaard, 1997). Deze veranderingen maken het voor het management van zorgorganisaties noodzakelijk om te investeren in strategievorming in de vorm van strategisch management Strategisch management geeft namelijk richtlijnen voor strategievorming en de implementatie van de strategie.

, , , ,
R. Huijsman (Robbert) , T.E.D. van der Grinten (Tom)
Erasmus University Rotterdam
Reinoud Adviesgroep
hdl.handle.net/1765/23591
Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM)

Kramer, B. (2001, December 7). De bijdrage van strategische analyse aan strategievorming in de gezondheidszorg. Erasmus University Rotterdam. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/23591