Inleiding: In deze kroniek beschrijf ik in vogelvlucht een aantal ontwikkelingen dat zich in 2010 heeft voorgedaan op het gebied van het openbare orderecht. Allereerst behandel ik nieuwe en op stapel staande wetgeving. In het verlengde daarvan sta ik stil bij de gestage uitbreiding van de portefeuille van de burgemeester. Vervolgens behandel ik enkele relevante rechterlijke uitspraken. Tot besluit attendeer ik op interessante publicaties en websites.