Deze bijdrage gaat over het verlaten van de plaats van een verkeersongeval, hetgeen strafbaar is gesteld in art. 7 van de Wegenverkeerswet 1994. Op basis van literatuur- en jurisprudentieonderzoek wordt ingegaan op de bestanddelen van dit artikel en daarmee verband houdende thema’s. Het gaat daarbij om de normadressaten, hun bewustheid ten aanzien van het ongeval, de identiteitsvaststelling en zelfmelding van degene die het ongeval heeft veroorzaakt of daarbij is betrokken en het in hulpeloze toestand achterlaten van slachtoffers van een verkeersongeval. In verband met dit laatste wordt betoogd de ‘hulpeloze toestand’ ruim uit te leggen.

Additional Metadata
Keywords verlaten plaats verkeersongeval
Persistent URL hdl.handle.net/1765/23709
Journal Delikt en Delinkwent: tijdschrift voor strafrecht
Note Accepted Manuscript
Citation
van der Hulst, J.W. (2011). Het verlaten van de plaats van een verkeersongeval. Delikt en Delinkwent: tijdschrift voor strafrecht, 1–14. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/23709