English abstract: Employment and crime are commonly assumed to be negatively correlated. Those employed are less likely to commit crimes, and conversely, those who have a criminal record are less likely to become employed. Criminological research has provided strong empirical and theoretical support for the link between employment and crime, but also suggests that a complex set of mechanisms may be at play. Additionally, studies show that employment can also increase the risk of criminal behaviour. In the introduction of this special issue, three causal relationships in the work-crime nexus will be discussed: employment causing crime, employment preventing crime, and crime blocking future employment. Dutch abstract: Woning, werk en wijf. In het reclasseringsjargon zijn dit al heel lang de drie voorwaarden voor succesvolle resocialisatie van delinquenten na detentie en voor preventie van recidive. Vooral werk wordt vaak gezien als een mogelijke oplossing voor problemen met delinquentie en criminaliteit. Het maatschappelijke belang en de – vaak ook complexe – rol van werk in de theorievorming hebben ertoe geleid dat het onderwerp ‘criminaliteit en werk’ in toenemende mate kan rekenen op de belangstelling van criminologen. In criminologisch onderzoek wordt de negatieve relatie tussen werk en criminaliteit zowel theoretisch als empirisch ondersteund (Fagan & Freeman, 1999; Staff e.a., 2010). Door het gebruik van sterke methodologische onderzoeksdesigns is de wetenschappelijke basis van deze algemene vooronderstelling sterker geworden. Door de invloed van het levensloopperspectief is binnen de criminologie sprake van een zekere revival van thema’s die enkele decennia terug centraal stonden in de criminologie, bijvoorbeeld in de Utrechtse school, die in werk vooral een kans op resocialisatie zag, en in de kritische criminologie, die vooral wees op het negatieve stigma van een strafblad voor het vinden van werk.

hdl.handle.net/1765/23724
Tijdschrift voor Criminologie
Criminology

van Erp, J.G, van der Geest, V, Huisman, W, & Verbruggen, J. (2011). Criminaliteit en Werk, een veelzijdig verband. Tijdschrift voor Criminologie, 53(2), 71–85. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/23724