Voor werkgevers is het belangrijk dat hun werknemers gezond blijven. Gezonde werknemers zijn productiever en verzuimen minder vaak. Werkgevers proberen op verschillende wijzen aan de gezondheid van hun werknemers bij te dragen, bijvoorbeeld door het aanbieden van een griepprik en sportfaciliteiten. Ook de overheid heeft belang bij gezonde werknemers. De belastingwetgever heeft daarom sinds 1 januari 1997 bedrijfsfitness onder bepaalde voorwaarden vrijgesteld van loonbelasting. In dat kader komt de vraag op waarom de wetgever zich beperkt tot het stimuleren van de fysieke gezondheid van werknemers. In dit artikel wordt daarom een loonbelastingvrijstelling voor cultuurvouchers onderzocht. Dit kan het psychische welbevinden van werknemers bevorderen, leiden tot een hogere cultuurparticipatie en het verwerven van eigen middelen door de cultuursector ondersteunen.