In deze bijdrage geven we een overzicht van een aantal voorstellen die recent genoemd zijn met betrekking tot het wijzigen van de waarderingsmethodiek van pensioenverplichtingen. De voorstellen zijn terug te voeren op een drietal wezenlijk verschillende argumenten. Het optimale beleggingsbeleid zal bij een eventuele wijziging echter op dezelfde wijze veranderen: langlopende renteswaps worden minder aantrekkelijk en kortlopende obligaties, bedrijfsobligaties, of inflatiegerelateerde obligaties worden aantrekkelijker. Deze veranderende aantrekkelijkheid volgt rechtstreeks uit de mate waarin ze de waardeontwikkeling van de pensioenverplichtingen volgen bij een andere rekenrente.

hdl.handle.net/1765/23940
Tijdschrift voor Pensioenvraagstukken
Erasmus School of Economics

Hoek, J, & Swinkels, L.A.P. (2011). Gevolgen van mogelijke veranderingen in de rekenrente . Tijdschrift voor Pensioenvraagstukken, (2), 19–29. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/23940