"De behandeling van de fractura cruris is gericht op het voorkómen van complicaties". Een bewering, die uiteraard geen stand kan houden, want de behandeling is vanzelfsprekend gericht op een zo spoedig mogelijk functioneel en anatomisch herstel van het getroffen been. Toch zijn het bijna altijd complicaties, die het bereiken van dit doel in de weg staan en verantwoordelijk zijn voor een geprotraheerd ziektebeloop en een onbevredigend eindresultaat. De voornaamste complicaties, die een patiënt met een crurisfractuur bedreigen, zijn: 1. infectie. 2. pseudarthrosevorming. 3. een combinatie van 1 en 2, een geïnfecteerde pseudarthrose. Hier tegenover staat, dat bij een fractura cruris die in een redelijke tijd in een acceptabele stand consolideert, bijna altijd een goed functioneel herstel optreedt. Het accent van de behandeling lijkt dus te moeten liggen op het scheppen van een zo gunstig mogelijk klimaat voor fractuurconsolidatie. Dit proefschrift gaat over de wijze waarop in de heelkundige kliniek van het Academisch Ziekenhuis "Dijkzigt" te Rotterdam getracht wordt dit laatste te bewerkstelligen.

, ,
H. van Houten
Hippoerales Studiefonds
Erasmus University Rotterdam
hdl.handle.net/1765/25770
Erasmus MC: University Medical Center Rotterdam

Juttmann, J. W. (1979, May 2). De conservatieve behandeling van de fractura cruris met vroege belasting. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/25770