Epilepsie is een vrij veel voorkomende aandoening. Allerhande onderzoekingen hebben uitgewezen, dat minstens 1 op de 150 mensen aan epilepsie lijdt {Lennox, 1960). Dat betekent 90.000 men~ sen met epilepsie in Nederland, die allen een medische behande~ ling nodig hebben. Deze behandeling geschiedt veelal door de neuroloog of kinderarts, na verwijzing door de huisarts. Een deel van de patiënten komt in contact met gespecialiseerde epilepsie centra. Er zijn er drie in ons land, nl. in Breda de Hans Bergerkliniék, in Heeze Kempenhage, en in Heemstede het Instituut voor Epilepsiebestrijding, waar de schrijver dezes werkzaam is. Het laatste Instituut heeft een achttal poliklinieken in verschillende delen van ons land, welke vanuit het Instituut door zenuwartsen worden bemand; aan elke polikliniek is een maatschappelijk werker verbonden. Het Instituut heeft twee centra: Meer en Bosch te Heemstede en de Cruquiushoeve te Vijfhuizen. Voor een uitvoerige beschrijving van het Instituut wordt verwezen naar Smits (1970). In Rotterdam bestaat een apart bureau voor Maatschappelijk Werk ten behoeve van menseri met epilepsie, genaamd Epilepsia.