De aanleiding tot de opzet van dit onderzoek kwam voort uit de volgende overwegingen. Zowel in de curatieve als in de praevenlieve geneeskunde wordt de arts herhaaldelijk geconfronteerd met klachten en afwijkingen, die ten nauwste verband houden met een relatief te hoog lichaamsgewicht. Bij het opnemen van de anamnese zal in die gevallen uiteraard ook worden geïnformeerd naar het voedingspatroon, dat met enige routine meestal wel vrij betrouwbaar kan worde.n genoteerd en bestudeerd. Wellicht bedoeld als excuus brengt de patiënt tijdens dat gesprek steevast zijn hoeveelheid lichaamsbeweging te berde, die volgens zijn zeggen niet gering zou zijn. Evenzovele malen is de arts dan niet in staat dit gegeven objectief na te gaan en blijft hij aangewezen op schattingen daaromtrent. Het ontwerpen van een meetapparaat, dat hem in staat stelt om in redelijke mate een inzicht te verkrijgen in de werkelijk verrichte hoeveelheid lichaamsbeweging, is dan ook een conditio sine qua non voor een objectieve beoordeling van lichamelijke activiteit. Behalve voor diagnostische doeleinden kan het eveneens bruikbaar zijn voor de ingestelde therapie als een soort trimmeter, waarop dagelijks een streefgetal dient te worden bereikt. In de praktijk van de jeugdgezondheidszorg was het mogelijk het ontwerp voor een dergelijk meetinstrument nade·r uit te werken. De eerste vraagstelling luidde derhalve: Kan een meetapparaat vervaardigd worden dat aan bovenbedoelde eisen voldoet? Zo ja, dan kan hierop als tweede vraagstelling aansluiten: Is het bewegingspatroon van dikke kinderen anders dan dat van hun nietdikke leeftijdgenoten?

, , , , ,
J.F. de Wijn
Erasmus University Rotterdam
hdl.handle.net/1765/25777
Erasmus MC: University Medical Center Rotterdam

Groenewegen, J. C. (1979, June 13). Adipositas, bewegingspatroon en calorie-opname : een onderzoek betreffende het bewegingspatroon in relatie tot vetmassa en energie-opname uit voeding bij schoolkinderen met behulp van een voor dit doel ontworpen bewegingsmeter. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/25777