Sinds chirurgische therapie bij coronairlijden wordt toegepast, is het steeds moeilijk geweest objectieve maatstaven te hanteren bij het beoordelen van de operatieresultaten. Veelal waren subjectieve pijnklachten van patiënten met ischemische hartziekten afgenomen, maar het bleef onbekend of ook werkelijk de ischemie van de hartspier verminderd was (22, 34, 80, 94, 96, 114, 128, 146, 155). In de loop der jaren is men over steeds meer objectieve beoordelingsmethoden gaan beschikken, die een rol spelen bij de selectie van patiënten voor operatie en de evaluatie van de ingestelde chirurgische therapie (24, 25, 60, 119, 133). Naast een aantal non-invasieve technieken zoals electrocardiografie, ergometrie, echografie en scintigrafie worden belangrijke invasieve methoden toegepast, waartoe coronairangiografie en hartcatheterisatie van de linker ventrikel behoren (60). Met behulp van deze methoden kunnen bij patiënten afsluitingen of vernauwingen van de hoofdstammen van de coronairarteriën zichtbaar gemaakt worden, terwijl bovendien een oordeel gevormd kan worden over de gevolgen van ischemie voor de functie en de reservecapaciteit van het myocard. Ook tijdens de chirurgische behandeling van het coronairlijden is het van belang om de regionale doorstroming van het ischemisch myocardgedeelte te kunnen beoordelen. Immers, in een hypo- of akinetisch gedeelte van de ventrikelwand kunnen mogelijk reeds irreversibele veranderingen tot ontwikkeling gekomen zijn. Het bestaan van een microcirculatie in deze gebieden kan dan ook bepalend zijn voor de zin van een operatieve behandeling. Bovendien kan uit een eventuele verbetering van de microcirculatie een oordeel gevormd worden over het resultaat van de operatie. Sinds enige jaren neemt scintigrafie een steeds belangrijker plaats in als onderzoekmethode op het gebied van ischemische hartziekten (3, 109, 143). Van de verschillende toepassingen worden hier slechts enige recente mogelijkheden genoemd om met behulp van radio-isotopen een indruk te krijgen van de doorbloeding van het myocard.

, , , , ,
J. Nauta (Jan)
Erasmus University Rotterdam
hdl.handle.net/1765/25785
Erasmus MC: University Medical Center Rotterdam

Hage, G. H. (1979, June 29). Thermografie en myocardischemie. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/25785