Verhoogde bloeddruk, gedefmieerd als een bloeddruk hoger dan 140/90 mm Hg, is een zeer frequent voorkomend verschijnsel. Ongeveer 20% van de volwassen Nederlandse bevolking heeft een te hoge bloeddruk. Uitgebreide Amerikaanse studies (o.a. de Framingham studie, de Veterans Adrninistration studie en de National Health Survey) tonen aan, dat in de leeftijdsgroep van 25 tot 34 jaar reeds 10 à 15% bij casual meting een bloeddruk hoger dan 160/95 mm Hg heeft. De omvang en de ernst van het hypertensieprobleem worden duidelijk wanneer men nagaat wat het effect van een verhoogde bloeddruk op de levensverwachting is. Met name de levensverzekerings- statistieken hebben duidelijk aangetoond, dat de overlevingsduur afneemt naarmate de bloeddruk hoger is. Dit geldt niet alleen voor een duidelijk verhoogde bloeddruk: een 45-jarige man met een bloeddruk ter grootte van 132/90 loopt reeds een significant hoger risico vergeleken met het standaard risico. Een verhoogde bloeddruk verkort de levensverwachting door het ontstaan van atherosclerose te bevorderen. Deze degeneratieve afwijking vormt momenteel de belangrijkste ziekte in de 'geciviliseerde' wereld. Roken en hyperlipidaernie bevorderen eveneens het proces van atherosclerose. Tesamen met hypertensie vormen zij de meest bekende risicofactoren. Uit tal van onderzoeken is duidelijk geworden, dat het terugdringen van deze risicofactoren de prognose aanzienlijk verbetert. Wanneer wij ons hier beperken tot het bloeddrukprobleem, dan blijkt antihypertensieve therapie met name bij de ernstiger vormen van hypertensie de levenskansen sterk te bevorderen. Het Veterans Administration onderzoek spreekt in dit opzicht duidelijke taal: bij mannen met een diastolische tensie van 115 à 130 mm Hg lag het aantal complicaties in de behandelde groep 35% lager dan in een placebogroep. Voor ernstige hypertensie lijkt het nut van behandeling wel vast te staan.

, , ,
W.H. Birkenhäger (Willem)
Erasmus University Rotterdam
hdl.handle.net/1765/25893
Erasmus MC: University Medical Center Rotterdam

Wester, A. (1979, October 10). Vasodilatatie en beta-adrenerge blokkade bij de behandeling van hypertensiepatienten : klinische, haemodynamische en endocrinologische effecten met speciale aandacht voor de impedantietechniek. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/25893