Het in dit proefschrift beschreven onderzoek heeft tot doel inzicht te verkrijgen in de structuur van de beleidsvorming met betrekking tot de gezondheidszorg. Het onderzoek is beperkt tot de beleidsvorming rondom de bestrijding van de hart- en vaatziekten. De studie zet het zoeklicht op een samenwerkingsproces waarin een groot aantal individuen, groepen en instellingen zijn betrokken. Het resultaat van de studie toont hoe door betrokkenen wordt gestreefd een tekort aan mogelijkheden om hart- en vaatziekten effectief te bestrijden te overbruggen. Onderhavig onderzoek bestrijkt de periode 1971-1977. De keuze van deze periode hangt samen met het door de Gezondheidsraad in 1971 uitgebrachte integrale beleidsadvies en de keuze en vaststelling van het beleid door de verantwoordelijke Staatssecretarissen van Volksgezondheid en Milieuhygiëne en Onderwijs en Wetenschappen in november 1977.

, ,
D.C. den Haan , P.G.M. Hesseling (Pjotr)
Erasmus University Rotterdam
hdl.handle.net/1765/25906
Erasmus MC: University Medical Center Rotterdam

Naaborg, R. (1979, December 19). Beleidsvorming in de gezondheidszorg : zoeklicht op de hartchirurgie. Erasmus University Rotterdam. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/25906