Onder optokinetische oogbewegingen verstaat men in het algemeen volgbewegingen, opgewekt door continu bewegende objecten. Vindt de objectbeweging voortdurend in een zelfde richting plaats, dan wordt de volgbeweging onderbroken door snelle slagen in tegengestelde richting. De langzame volgbeweging leidt er toe dat de projectie van het bewegende object op de retina in meerdere of mindere mate gestabiliseerd wordt. De snelle terugslagen voorkomen dat de volgbeweging geblokkeerd raakt door de mechanische grenzen van de oogbeweging in de orbita. In dit proefschrift wordt uitsluitend aandacht geschonken aan de langzame component van de optokinetische volgreaktie. In het optokinetisch volgen vallen twee niveaus te onderscheiden: 1) het globaal stabiliseren van de omgeving als geheel op de retina; 2) het stabiliseren van een bepaald klein object op de fovea central is.

, ,
H. Collewijn (Han)
Erasmus University Rotterdam
hdl.handle.net/1765/25951
Erasmus MC: University Medical Center Rotterdam

Dubois, M.F.W. (1978, May 24). Optokinetische oogbewegingen tijdens selektieve retinale stimulatie bij konijn en mens. Erasmus University Rotterdam. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/25951