Werkers in vele diensten van maatschappelijke hulpverlening worden regelĀ· matig geconfronteerd met ongewenste zwangerschap. Dit geldt ook voor schrijver dezes als huisarts en in het bijzonder als medewerker van een consultatiebureau voor sexualiteit en van een abortuskliniek. Als een vrouw zwanger wordt zonder dat dit haar bedoeling was is er in eerste instantie dus spiake van een onbedoelde conceptie. Nu kan zij zich bij deze gegeven situatie al dan niet neerleggen. In het eerste geval resulteert een onbedoelde maar geaccepteerde zwangerschap, in het tweede geval is er een onbedoelde en ook niet geaccepteerde zwangerschap of wel een ongewenste zwangerschap. Een ongewenste zwangerschap is dus vrijwel altijd tevens een onbedoelde zwangerschap, afgezien van het zeldzame geval, dat na een bedoelde conceptie een dusdanige verandering in de omstandigheden optreedt (bijv. verlies van de partner), dat de zwangerschap alsnog ongewenst wordt. Deze situatie komt in het onderhavige onderzoekmateriaal niet voor. Wanneer we dus, zoals onze bedoeling is, oorzaken van onbedoel~ de conceptie willen bestuderen, dan kunnen we onze aandacht richten op vrouwen die zich als ongewenst zwanger kenbaar maken. Om deze reden en omdat dit ook in de literatuur gebruikelijk is, zullen we in dit onderzoek steeds de term ongewenste zwangerschap gebruiken, waarin dan het begrip onbedoelde conceptie besloten wordt geacht.

, ,
H.J. Dokter (Heert) , F. Verhage
Erasmus University Rotterdam
Stimezo Nederland
hdl.handle.net/1765/26011
Erasmus MC: University Medical Center Rotterdam

Looij, B.J. (1977, March 16). Een ongelukje? : een verkennend onderzoek naar oorzaken en achtergronden van ongewenste zwangerschap. Erasmus University Rotterdam. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/26011