Verzoek om kinderalimentatie jegens verwekker (art. 1:394 BW). Is laatstgenoemde onderhoudsplichtig naast de juridische vader voor zover deze geen dan wel onvoldoende draagkracht heeft? De feiten: (i) De vrouw, geboren in 1983, is van haar vijftiende tot haar achttiende jaar (en waarschijnlijk ook vóór haar vijftiende) stelselmatig seksueel misbruikt door de man (haar stiefvader) en door haar moeder; de vrouw leefde destijds met beiden in gezinsverband. (ii) Als gevolg van het seksueel misbruik heeft de vrouw een zoon gekregen. Bijna twee jaar later heeft de vrouw ook een dochter gekregen. (iii) Zowel de man als de moeder van de vrouw zijn voor het seksueel misbruik strafrechtelijk veroordeeld. (iv) Op 24 juni 2002 is de vrouw op aanraden van haar toenmalige vriend en huidige echtgenoot de ouderlijke woning ontvlucht. De echtgenoot heeft de onder (ii) genoemde kinderen op 31 oktober 2003 erkend. De vrouw oefent samen met haar echtgenoot het gezag uit over de kinderen. De vrouw en haar echtgenoot hebben samen ook een kind gekregen.

hdl.handle.net/1765/26035
Ars Aequi: juridisch studentenblad
Erasmus School of Law

Nuytinck, A.J.M. (2011). Verwekker naast juridische vader onderhoudsplichtig?. Ars Aequi: juridisch studentenblad, 2011(9), 640–643. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/26035