Deze studie besteedt aandacht aan de gevolgen van de financiële crisis voor het prestatiemeetsysteem van een onderneming. Vanwege de financiële crisis hebben veel ondernemingen naast langetermijndoelstellingen ook een aantal kortetermijndoelstellingen geformuleerd die betrekking hebben op hun liquiditeit (kaspositie). In dit artikel gaan we in op de vraag hoe de balans tussen korte termijn (cash) en lange termijn (waardecreatie) tot uitdrukking kan komen in het prestatiemeetsysteem van organisaties. We beschrijven de aanpak van een Nederlandse multinational, DSM, die naar aanleiding van de crisis een nieuwe waardemaatstaf is gaan hanteren. Aan de hand daarvan is een nieuw integraal prestatiemeetsysteem ontwikkeld met specifieke subdoelstellingen, dat het bereiken van zowel de korte- als langetermijndoelen moet waarborgen.

hdl.handle.net/1765/26089
ERIM Article Series (EAS)
Maandblad voor accountancy en bedrijfseconomie : MAB
Erasmus Research Institute of Management

van Rinsum, M., den Dekker, R., & Maas, V. (2011). Prestatiemeting ten tijde van economische crisis: De aanpak van DSM. Maandblad voor accountancy en bedrijfseconomie : MAB, 85, 430–436. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/26089