Dit proefschrift gaat over de kwaliteit van de beleidsvoorbereiding, in relatie tot de effectiviteit van beleid. De aanleiding hiervoor is de onderbelichting van de beleidsvoorbereiding in de sociale en beleidswetenschap en beleidspraktijk van de overheid. De hoeveelheid theoretische en vooral empirische inzichten, om te komen tot verbetering van de beleidsvoorbereiding, is gering. Doelstelling, hypothese en vraagstelling De doelstelling van dit proefschrift is: Het bieden van inzicht in factoren die de kwaliteit van de beleidsvoorbereiding optimaliseren, zodat het mogelijk wordt om de effectiviteit van beleid vroegtijdig in het beleidsproces via de beleidsvoorbereiding te bevorderen. Aan deze doelstelling ligt een hypothese ten grondslag, die is afgeleid van bestuurskundige, sociologische en beleidswetenschappelijke theorieën. Deze hypothese sluit aan bij de visie van de politieke en ambtelijke top van de rijksoverheid; dat een interactieve bestuursstijl en de benutting van wetenschappelijke inzichten bij de beleidsvoorbereiding leiden tot effectiever beleid. De hypothese van dit proefschrift is: De kwaliteit van de beleidsvoorbereiding bevordert de effectiviteit van beleid. Die kwaliteit wordt geoptimaliseerd door de wetenschappelijke onderbouwing van beleid en door de interactiviteit tijdens de beleidsvoorbereiding. In dit proefschrift wordt een positieve relatie verondersteld tussen de kwaliteit van de beleidsvoorbereiding en de effectiviteit van beleid. Uitgangspunt hierbij is, dat de kwaliteit voorwaardenscheppend is voor de effectiviteit. Het is mógelijk, maar niet gegarandeerd dat wanneer de beleidsvoorbereiding optimaal is, effectief beleid te verwachten is. In dit proefschrift wordt verondersteld dat twee factoren de kwaliteit van de beleidsvoorbereiding optimaliseren en de effectiviteit van beleid bevorderen. Dit zijn de factor wetenschappelijke onderbouwing en de factor interactiviteit.

P.H.M. van Hoesel (Peter) , A.N. van der Zande
Erasmus University Rotterdam , Uitgeverij Eburon, Delft
hdl.handle.net/1765/26116
Erasmus School of Social and Behavioural Sciences

Houppermans, M. (2011, September 15). Twee Kanten van de Medaille: een onderzoek naar de kwaliteit van de beleidsvoorbereiding. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/26116