De Verenigde Staten boeken goede resultaten met de zogenoemde problem solving courts. In de bekendste variant, het ‘drug court’, houden rechters zich expliciet bezig met het oplossen van het maatschappelijk probleem van drugsgerelateerde criminaliteit en geven daarmee invulling aan het ideaal van ‘responsief recht’. In haar proefschrift verkent Suzan Verberk de mogelijkheden om dit systeem ook in Nederland toe te passen. In haar proefschrift doet Verberk verslag van het functioneren van drug courts in de VS. Zij onderzocht deze alternatieve invulling van het strafrecht aan de hand van het concept ‘responsief recht’. Bij responsieve rechtspraak is de maatstaf niet zo zeer procedurele rechtmatigheid maar materiële rechtvaardigheid. In drug courts wordt hieraan invulling gegeven doordat drugsverslaafde daders een hulpverleningstraject volgen onder supervisie van de rechter. Ook is bijzonder aan drug courts dat de rechter intensief en in teamverband samenwerkt met ketenpartners en de hulpverlening. Deze nieuwe werkwijze blijkt te werken: probleemoplossend strafrecht leidt tot een afname van recidive en is kosteneffectief. Dit neemt niet weg dat er ook meer kritische kanttekeningen te plaatsen zijn, met name als het gaat om het waarborgen van de processuele rechten van deelnemers aan een drug court. Drugsgerelateerde criminaliteit vormt ook in Nederland een belasting voor het strafrechtsysteem. Er blijken aanknopingspunten voor probleemoplossend strafrecht te zijn, onder andere bij de actieve jeugdrechter en bij het belang dat de Nederlandse strafrechter in het kader van de ISD-maatregel toekent aan behandeling en resocialisatie. Verberk besluit met een scenario voor drug courts in Nederland anno 2020.

, ,
N.J.H. Huls (Nick)
Erasmus University Rotterdam , Sdu Uitgevers
hdl.handle.net/1765/26117
Erasmus School of Law

Verberk, H.G.E. (2011, September 15). Probleemoplossend strafrecht en het ideaal van responsieve rechtspraak. Sdu Uitgevers. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/26117