De experimenten welke in dit proefschrift beschreven worden, hebben tot doel inzicht te verkrijgen in de gevolgen van denervatie van de geslachtsorganen voor het paringsgedrag bij de rat. Daar de autonome innervatie van de geslachtsorganen hierbij belangrijk is, zal allereerst op schematische wijze de anatomie van het perifere autonome zenuwstelsel zoals dat bij zoogdieren georganiseerd is, besproken worden. Een uitvoeriger beschrijving van de anatomie en functie van het autonome zenuwstelsel is gegeven door Kunz (1953) en Piek (1970). Daarop volgt een beschrijving van twee belangrijke componenten van het paringsgedrag van manlijke zoogdieren, namelijk de erectie en de ejaculatie. Tenslotte zal het paringsgedrag van de rat aan de orde komen.

, ,
G.H. Zeilmaker (Gerard)
Erasmus University Rotterdam
hdl.handle.net/1765/26125
Erasmus MC: University Medical Center Rotterdam

Lodder, J. (1977, June 17). Onderzoekingen over de invloed van denervatie van de genitalia op het paringsgedrag bij de rat. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/26125