Ontsteking van de tussenwervelschijf en de aangrenzende wervellichamen is Mn der complicaties van de operatieve verwijdering van een hernia van de nucleus pulposus (Lenshoek 1955, Sullivan c.s. 1958, Pilgaard 1969). Ook na diagnostische of therapeutische ingrepen als lumbaalpunctie, discografie, aortapunctie en plexusw oflumw baalanasthesie zijn ontstekingen van de tussenwervelschijf beschreven (Schmorl en Junghans 1968). In tegenstelling tot deze directe weg is besmetting van de tussenwervelschijf via haematogene weg in de literatuur nog immer een punt van discussie. Bloedvaten zouden aileen in de eerste levensjaren voorkomen. Volgens algemeen ge1dende opvatting is de tussenwervelschijf gedurende het gehele verdere !even avasculair. Een ontsteking van de tussenwervelschijf door bacterien via haematogene weg bij kinderen wordt dan ook voor mogelijk gehouden (Spiegel c.s. 1972). Een ontsteking van de tussenwervelschijf bij volw.assenen zou aileen secundair mogelijk zijn hetzij vanuit het wervellichaam hetzij vanuit de omgeving (Waldvogel cs. 1970). De eerste klinische en r6ntgenologische symptomen van een groat aantal ontstekingen van de wervelkolom zouden echter veroorzaakt worden door aantasting van de tussenwervelschijf zowel bij kinderen als bij vo1wassenen (Guri 1946, Weber 1954 ). Uitgaande van deze symptomen hebben enkele auteurs aangenomen dat een ontsteking primair in de tussenwervelschijf bij volwassenen kan beginnen o.a. Ghormley c.s.1940,Kempcs.1973. In dit proefschrift is een onderzoek verricht naar de mogelijk.heden waarop een ontsteking van de tussenwervelschijf via haemato'gene weg kan ontstaan. Het onderzoek werd taegespitst op het beantwoorden van de volgende vragen: A: Is een tussenwervelschijf gedurende het gehele Ieven avasculair? B: Wat is de rol vall het kraakbeen, dat de scheiding vormt tussen de tussenwervelschijf en het wervellichaam? C: Is er een verklaring te geven voor het verschil in gedragspatroon van een onsteking van de tussenwervelschijf bij kinderen en volwassenen, waarbij een directe besmetting kon worden uitgesloten. D: Komt een ontsteking van de tussenwervelschijf, waarbij een directe besmetting kon worden uitgesloten, overeen met een ontsteking na een operatieve ingreep aan de tussenwervelschijf? Om deze vragen te beantwoorden is het onderzoek als volgt opgezet: A: Een literatuurstudie van de anatomie van de tussenwervelschijf en de aangrenzende wervellichamen. B: Een literatuurstudie van een ontsteking van de tussenwervelschijf en de aangrenzende wervellichamen, waarbij een directe besmetting uitgesloten is. C: Een bestudering van de ziektegeschiedenissen van 45 volwassenen en 40 kinderen met het klinische en rontgenologische beeld van een ontsteking van de tussenwervelschijf, waarbij wederom ~en direkte besmetting uitgesloten kon worden. D: Een beschrijving van I 0 patienten met een ontsteking na een operatieve ingreep aan de tussenwervelschijf. E: Een experimenteel onderzoek: direkte besmetting van de tussenwervelschijf bij proefdieren.

,
B. van Linge
Erasmus University Rotterdam
hdl.handle.net/1765/26167
Erasmus MC: University Medical Center Rotterdam

Jansen, B. R. H. (1977, September 16). Spondylo-discitis : een onderzoek naar de mogelijkheden van haematogene ontsteking van de tussenwervelschijf. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/26167