Dolfijnen en vleermuizen maakten reeds ge~ bruik van ultrageluidsenergie voor communicatie en oriëntatie lang voor de mens op aarde verscheen. De mens gebruikte acoustische energie van lagere frequentie voor onderlinge communicatie. Tegen deze achtergrond bezien lijkt het vreemd, dat de mens pas sedert een halve eeuw van ultrageluidsenergie gebruik maakL

, , ,
J. Gerbrandy
Erasmus University Rotterdam
Nierstichting Nederland, Stichting De Drie Lichten
hdl.handle.net/1765/26201
Erasmus MC: University Medical Center Rotterdam

Lustermans, F.A.Th.W.B.H. (1977, December 16). Sonografie van nieren en andere buikorganen : een klinisch en experimenteel onderzoek van 500 patiënten. Erasmus University Rotterdam. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/26201