Ret konijne-oog staat onder invloed van een drietal stabiliserende systemen, nl.: de vestibulaire systemen, bet optokinetische en bet proprioceptieve systeern. De vestibulaire stabilisatie systemen vallen uiteen in twee typen: I. De booggang-oculaire reflex, uitgaande van de halfcirkelvormige kanalen, die ertoe client bij rotaties van de kop of het lichaam als geheel verplaatsing van bet netvliesbeeld tegen te gaan. 2. De statoliet-oculaire reflex, uitgaande van de statolietorganen, die ertoe client de richtingsverandering van de resultante van alle lineaire versnellingen (oak de gravitatie) te kompenseren, b.v. tijdens of na standsveranderingen van bet hoofd ten opzichte van de vertikaal. De input-output relaties van deze systemen zijn de laatste jaren bij bet konijn uitvoerig onderzocht door middel van prikkels met een duur in de grootte-orde van enkele minuten. Voor bet optokinetiscbe systeem is dit door Collewijn (1969, 1971, 1972) gedaan en voor bet vestibulaire systeem door Baarsma (1973).

,
H. Collewijn (Han)
Erasmus University Rotterdam
hdl.handle.net/1765/26207
Erasmus MC: University Medical Center Rotterdam

Kleinschmidt, H. J. (1974, February 27). Effekten van langdurige prikkeling op de vestibulo-oculaire reflexen van het konijn. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/26207