Aanleiding tot dit onderzoek was de vraag of verandering van bestralingstechniek bij het nasopharynxcarcinoom zou kunnen leiden tot verbetering van de resultaten. Om deze vraag te kunnen beantwoorden was het nodig om na een literatuur· studie de gegevens van patienten behandeld in het R.R.T.L wegens een maligne nasopharynxgezwel in de jaren 1947 tot 1966 te analyseren. In deze periode vond omschakeling plaats van orthovolt- naar cobaltapparatuur. Een vergelijking van de resultaten van deze twee therapievormen was daardoor mogelijk. De patientengegevens kunnen gesplitst worden in drie groepen: I. informatie over factoren vóór de behandeling, 2. informatie over factoren van de behandeling, 3. informatie over factoren ná de behandeling. De analyse heeft zich bezig gehouden met het verband tussen de factoren genoemd onder 1, tussen de factoren genoemd onder 3 en het verband tussen de factoren genoemd onder 1 en 3. Daarnaast waren wij geïnteresseerd in de invloed van de factoren genoemd onder 2 op de factoren genoemd onder 3.