Aanleiding tot het verrichten van dit onderzoek was de vraag of het verantwoord is de oudere havenwerker tot aan zijn pensionering op 65-jarige leeftijd nog hetzelfde zware werk te laten verrichten als hij in zijn jongere jaren uitvoerde. Ter bestudering van dit vraagstuk werd in 1969 een Commissie Oudere Werknemer (C.O.W.) opgericht. Deze groep bestaat uit werkgeversen werknemersvertegenwoordigers uit de Amsterdamse en Rotterdamse haven, alsmede uit de bedrijfsartsen W. F. K. Verhoeff en J. Baart, respectievelijk hoofd en ergonoom van de Bedrijfsgeneeskundige Dienst voor de Haven van Rotterdam. De opdracht aan deze commissie was een inventarisatie en analyse van het probleem uit te voeren. Voorts werden, zo mogelijk, aanbevelingen ter handhaving van het evenwicht tussen arbeidsbelasting en de belastbaarheid van de oudere havenwerker verwacht. Maatregelen voor de handhaving van een evenwicht tussen arbeidsbelasting en belastbaarheid vallen in het algemeen in twee groepen: ten eerste algemene structurele maatregelen, ten tweede individuele maatregelen.

, ,
P.G. Hugenholtz (Paul) , J.H. de Haas
Erasmus University Rotterdam
hdl.handle.net/1765/26287
Erasmus MC: University Medical Center Rotterdam

Baart, J. (1973, October 24). De oudere havenwerker : aspecten van zijn cardiorespiratoire conditie. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/26287