De behandeling van patienten, geboren met een gedeeltelijke afwezigheid van de slokdarm, is een moeilijke opgave. Het is een afwijking, die, tenzij zij onmiddellijk na de geboorte chirurgisch gecorrigeerd wordt, niet met het Ieven verenigbaar is. Het duurde tot 1939 voordat men er in de Verenigde Staten in slaagde een patientje met deze anoma~ lie in Ieven te houden. Tegenwoordig is een oesophagusatresie op zichzelf geen aandoening meer die onafwendbaar tot de dood voert. In de laatste jaren werden de inspanningen van verplegend personeel en artsen overal met een bemoedigend resultaat bekroond. Oak in onze groep pa· tienten leken de successen toe te nemen. Het lag met deze studie in onze bedoe· ling na te gaan of onze gunstige indruk wel gerechtvaardigd was en of de bew handelingsmethode goed was. Verder benieuwde het ons hoe het de patienten was vergaan nadat zij het ziekenhuis verlaten hadden en niet meer poliklinisch naonderzocht werden. Wij weten maar al te goed, dat met het ontslag uit het ziekenhuis alle problemen nag niet zijn opgelost en de moeilijkheden alleen in andere handen worden overgedragen.