Staphylococcus aureus maakt een groot aantal producten die in verband kunnen staan met de pathogeniteit of virulentieverschillen tussen stammen zouden kunnen verklaren. Van de meeste van deze producten is echter niet met zekerheid aangetoond dat ze een bijdrage leveren tot de pathogeniteit noch in welke mate zij dit doen. Men neemt aan dat de pathogeniteit van S. aureus wordt veroorzaakt door een samenspel van factoren en dat niet een factor bepalend is. In dit onderzoek is geprobeerd een virulente S. aureus stam door behandeling met een mutagene stof telkens een eigenschap te laten verliezen om vervolgens na te gaan in hoeverre een dergelijk verlies de virulentie, bepaald in het dierexperiment, beinvloedt. Omdat veranderingen van eigenschappen kunnen worden veroorzaakt door lysogenisatie met een gematigde faag of genezing van een reeds aanwezige profaag, is nagegaan of de verkregen verliesmutaties veroorzaakt worden door aan- of afwezigheid van profaag.

M.F. Michel
Erasmus University Rotterdam
hdl.handle.net/1765/26331
Staphylococcus aureus: Resources
Erasmus MC: University Medical Center Rotterdam

van der Vijver, J.C.M. (1972, September 27). Virulentie-factoren bij geïnduceerde mutanten van Staphylococcus aureus. Staphylococcus aureus: Resources. Erasmus University Rotterdam. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/26331