SAMENVATTENDE CONCLUSIE: Aan de RMNO is gevraagd om een advies uit te brengen aan het Ministerie van Verkeer & Waterstaat, dat ingaat op het bestuurlijk vermogen rond watervraagstukken als onderdeel van gebiedsontwikkeling. In welke mate zijn de betrokken actoren in staat oplossingen voor watervraagstukken te realiseren? Hoe kan dit vermogen vergroot worden? Onze conclusie, aan de hand van een steekproef van zeven gebieden die we hebben onderzocht, is dat het bestuurlijk vermogen lijkt toe te nemen, maar de complexiteit van de vraagstukken ook. Er is een cumulatie van maatschappelijke wensen in gebieden, en het proces van integratie of synchronisatie van de doelen van verschillende gebiedspartijen wordt lastiger. De watergovernance is aangeland in een fase waar met name expliciet aandacht nodig is voor de manier waarop de communicatie en interactie tussen het nationaal waterbeleid en regionaal ruimtelijk beleid is vormgegeven....

hdl.handle.net/1765/26364
Erasmus School of Social and Behavioural Sciences

Teisman, G.R, van Buuren, M.W, Gerrits, L.M, Nooteboom, S.G, Moes, W, van Popering-Verkerk, J, & Jaspers Faijer, M. (2009). Loslaten, maar niet overlaten. Succesvol regionaal water governance en de rol van rijkspartijen. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/26364