De toepassing van spierrelaxatie door middel van stoffen die de neuromusculaire prikkeloverdracht blokkeren is een belangrijk hulpmiddel van de anesthesist om tijdens de narcose, enerzijds het chirurgisch ingrijpen te vergemakkelijken en anderzijds om met een geringe narcosediepte te h.-unnen volstaan. Het is een zienswijze die dan ook sinds de invoering in 1942 een grote vlucht heeft genomen. Door een gelukkig toeval leerde ik bij Gist-Brocades N. V. te Delft de farmacoloog dr. J. Wieriks kennen die mij vertelde met het onderzoek van stercuronium (Myc 1080), een nieuw niet-depolariserend spierrelaxans met korte werkingsduur, te zijn begonnen. Het was het begin van een prettige samenwerking die er, na een intensief farmacologisch onderzoek, toe leidde dat mij verzocht werd de stof in het St. Hippolytus Ziekenhuis te Delft klinisch te onderzoeken. Dit proefschrift geeft een verslag van dit klinisch onderzoek.

,
D.H.G. Keuskamp
Erasmus University Rotterdam
hdl.handle.net/1765/26395
Erasmus MC: University Medical Center Rotterdam