Dit onderzoek betreft de centrale mechanismen van de optokinetische nystagmus (0.-K.N.) van het konijn. De probleemstelling kan in het kort als volgt omschreven worden. Wanneer een konijn met gefixeerd lichaam en kop in een draaiende, contrastrijke omgeving wordt geplaatst, zullen - althans in een bepaald snelheidstraject - oogbewegingen worden opgewekt, die uit de volgende componenten bestaan: 1) een gladde beweging in dezelfde richting als de draaiing van de omgeving met een snelheid die in het gunstigste geval die van de omgeving benadert; 2) snelle bewegingen in tegengestelde richting, met een gemiddelde amplitude gelijk aan het tegengestelde van die van de langzame beweging, zodat het oog ook na lange tijd niet te ver van de middenstand afwijkt. Tezamen vormen deze bewegingen het bekende beeld van de nystagmus bestaande uit een regelmatige opeenvolging van langzame en snelle slagen.

, ,
M.W. van Hof
Erasmus University Rotterdam
hdl.handle.net/1765/26426
Erasmus MC: University Medical Center Rotterdam

Hobbele, J.F. (1971, June 23). Optokinetische oogbewegingen bij het konijn : een onderzoek naar de rol van cortex en colliculus superior. Erasmus University Rotterdam. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/26426