Sinds enkele jaren bestaat de gedachte om de kliniek van het zo zeldzame tubacarcinoom aan de hand van de gegevens van een serie gevallen te bewerken. Besloten werd te trachten deze serie samen te stellen door de ziektegeschiedenissen van de gevallen van primair tubacarcinoom, die zich in Nederland in de loop van 25 jaar hadden voorgedaan, te verzamelen.

,
A.L.C. Schmidt
Erasmus University Rotterdam
hdl.handle.net/1765/26435
Erasmus MC: University Medical Center Rotterdam

Jamaludin, A. (1971, June 9). Het primaire carcinoom van de tuba Fallopii: Een klinisch-morfologische studie. Erasmus University Rotterdam. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/26435