In het kader van het uitgebreide onderzoek aangaande de ijzerstofwisseling. dat in de afdeling Chemische Pathologie van de Medische Faculteit te Rotterdam plaatsvindt, is het gewenst gegevens te verkrijgen omtrent de evenwichtsconstanten en de reactieconstanten van het ijzer-transterrine systeem. Dit met het oog op berekeningen met computer modelsystemen van de ijzerstofwisseling. De uiteindelijke bedoeling hiervan is een modelsysteem te ontwikkelen dat van betekenis zou kunnen zijn voor het klinisch onderzoek van de ijzerstofwisseling. Een voorbeeld van een onderzoek, dat belangrijke gegevens bevat, die dergelijke berekeningen mogelijk maken, is het werk van Wiltink en medewerkers. De eerste gedachte was, op grond van de zeer uitgebreide literatuur die over ijzer-transferrine bestaat, dat de genoemde constanten bekend zouden zijn of door berekening te verkrijgen zouden zijn. Een diepgaande literatuurstudie omtrent dit punt wees uit, dat dit geenszins het geval was. Integendeel, vele onopgeloste vragen aangaande de oplading van transferrine met ijzer en het ijzertransport door dit eiwit in het algemeen kwamen naar voren. In !J.et bijzonder trok het onze aandacht dat de vraag of de oplading met Fe (II) of Fe (III) onder fysiologische omstandigheden, pH 7, 4, geschiedt, niet is beantwoord. De bedoeling van de hierna beschreven studie is de evenwichtsconstanten en de reactieconstanten van het transferrine-ijzer systeem te bepalen onder omstandigheden, die zo eenvoudig mogelijk zijn en tegelijk zo goed mogelijk bij fysiologische omstandigheden aansluiten. Dit als eerste stap op de weg die moet leiden tot het vaststellen van genoemde grootheden in vivo.

ijzerstofwisseling, metabolisme, transferrine
B. Leijnse
Erasmus University Rotterdam
hdl.handle.net/1765/26456
Erasmus MC: University Medical Center Rotterdam

Glaser, B.E.A. (1970, December 2). Onderzoekingen omtrent het ijzertransferrine systeem. Erasmus University Rotterdam. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/26456