In de periode van ruim 60 jaar dat ioniserende straling in de geneeskunde wordt toegepast, is over het effect en het werkingsmechanisme hiervan op verschillende organen en orgaanstelsels veel onderzoek gedaan bij mensen zowel als bij allerlei proefdieren. Ook zijn het hart en de aorta na bestraling onderzocht, doch dit onderzoek is weinig diepgaand gedaan en voor zover er effecten zijn beschreven, betreft het nog voornamelijk die, welke werden aangetroffen na een hoge eenmalige dosis röntgenstraling. Deze eenmalige hoge doses zijn echter voor de kliniek niet van veel belang, omdat in de radiotherapie een gefractioneerde bestraling gebruikelijk is. Het is opvallend, dat proeven over het effect van een gefractioneerde röntgenbestraling tot totale haarddoses, zoals deze in de radiotherapie gebruikelijk zijn, in de radiobiologische literatuur over het hart en de aorta ontbreken.