Dit proefschrift dient beschouwd te worden als een voortzetting van het onderzoek verricht door LEGEIN (1969} en neergelegd in zijn proefschrift 'De postnatale ontwikkeling van het electroretinogram bij de cavia en het konijn'. Alvorens de vraagstelling voor·het huidige onderzoek.te formuleren zullen enkele van de resultaten waarop werd voortgebouwd worden geresumeerd. Het bleek dat de in het donker geboren en opgegroeide cavia op·de leeftijd van drie maanden een electroretinogram (in het vervolg aangeduid als ERG) vertoont waarin wel een normale a-golf voorkomt, maar geen normale b-golf .. Deze laatste was aanzienlijk kleiner dan bij dieren. van dezelfde leeftijd, opgegroeid onder normale verlichtingscondities. Het bleek dat deze kleinere b-golf niet het gevolg is van een in de ontwikkeling achterblijven van de retina.

, ,
M.W. van Hof
Erasmus University Rotterdam
hdl.handle.net/1765/26538
Erasmus MC: University Medical Center Rotterdam

Reuter, J.H. (1970, June 10). Een onderzoek naar de gevolgen van lichtonthouding op het netvlies van het konijn. Erasmus University Rotterdam. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/26538