Samenvatting: 'Generatie' is een term die in de geschiedschrijving veelvuldig gebruikt wordt om tijdscontrasten te schetsen. Slechts weinig historici staan stil bij wat generaties nu eigenlijk zijn en wie dat wel doet moet leentjebuur spelen bij de sociologie. In dit artikel worden enkele geschiedtheoretische problemen met de sociologische generatietheorie van Karl Mannheim besproken. Ook wordt een voorstel gedaan voor een generatietheorie waarin de tijdservaring verdisconteerd is, om zo de besproken problemen te ondervangen. Abstract: Although 'generation' is a key concept in historiography, the problem of historicity has rarely been discussed within generational theory. In this artiele, I argue for a revision of generational thinking, which focuses on historica! experience instead of politica! action. I start with a critica! assessment of Kar! Mannheims seminat essay 'the Problem of Generations' (1928). Although the core axiom of his theory - the primary importance of adolescent experiences for generationat consciousness - is still valid, his historica! materialist interpretation of generations is questionable as it leads to the fallacies of historicism. Alternatively, the imagined character of the generation is emphasi:z;ed and a reinterpretation of the generationat experience as an experience of bistoricity is proposed. Consequendy, the generation is no langer understood as an agent of sociohistorica! change, but as a meta-historical category in which the individual's placement in history is both cognitively understood and socially mediated.