Tegen de achtergrond van de wereldwijde economische en financiële crisis en de schuldencrisis in het eurogebied belicht deze bijdrage de kernelementen van de beoogde versterking van de economische coördinatie in de EMU. Het is twijfelachtig of de huidige voorstellen daadwerkelijk resulteren in een nieuw systeem van economische governance dat solide economisch beleid van lidstaten kan afdwingen. Een oplossing voor de huidige schuldencrisis zijn zij in ieder geval niet.

Additional Metadata
Keywords Economische en Monetaire Unie, Economische governance, Euro, Europese Unie, Stabiliteits- en Groeipakt, economische coordinatie, eurogroep, eurolanden, monetaire unie
Persistent URL hdl.handle.net/1765/26711
Journal Sociaal-Economische Wetgeving:tijdschrift voor europees en economisch recht (SEW)
Citation
Amtenbrink, F. (2011). Naar een effectievere economische governance in de Europese Unie?. Sociaal-Economische Wetgeving:tijdschrift voor europees en economisch recht (SEW), 10(154), 429–443. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/26711