Rede, uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van buitengewoon lector in de oftalmopathologie aan de Medische Faculteit Rotterdam op 18 november 1970