Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van gewoon hoogleraar in de Kinderpsychiatrie aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam op woensdag 10 maart 1976