Rede, uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van gewoon lector in de Röntgendiagnostiek aan de Erasmusuniversiteit te Rotterdam op 23 februari 1977