In 2003 schreef Bavinck de column "Hoe rekent het Ministerie van Financiën". Hij uitte hierin kritiek op het ontbreken van een onderbouwing van de berekening van budgettaire effecten van voorgenomen maatregelen. Deze column is nog altijd actueel. De financiële onderbouwing van wetsvoorstellen is nog steeds niet controleerbaar voor parlementariërs en andere geïnteresseerde burgers. Dit staat in contrast tot de ex-post verantwoording die in Nederland wordt afgelegd, met name als het gaat over belastinguitgaven. Op dit punt is de afgelopen jaren veel gebeurd, zij het dat hier in de fiscale vakliteratuur weinig aandacht aan is besteed. In de Fiscale Agenda is nog een aanvullend instrument voor de controle op belastinguitgaven voorgesteld: de horizonbepaling, in het Engels aangeduid als sunsetclause. Het afscheid van Bernard Bavinck is voor de redactie ook een moment van terugkijken en zonsondergang, voor Bernard opent het nieuwe horizonnen. Mijn bijdrage gaat daarom over de wijze waarop Nederland op dit moment verantwoording aflegt over belastinguitgaven en de (mogelijke) wijzigingen daarin, waarbij ik tevens aandacht zal besteden aan Bavincks vraag om onderbouwing van de berekeningen.

hdl.handle.net/1765/26787
Fiscal Autonomy and its Boundaries
Weekblad voor Fiscaal Recht
Erasmus School of Law

Hemels, S. (2011). Zonsondergang en horizon. Verantwoording van belastinguitgaven in Nederland, nu en straks. Weekblad voor Fiscaal Recht, 6919(1081), 1081–1087. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/26787