Hoe kunnen onderwijsprogramma's ingericht worden om "studeerbaar" te zijn'? Met andere woorden, hebben docenten of programmamakers instrumenten ter beschikking om de tijdsbesteding van studenten op een zodanige wijze te beinvloeden teneinde een maximaal rendement te realisieren in term en van toetsprestaties en tijd besteed aan zelfstudie. In dit artikel wordt deze vraag aan de orde gesteld vanuit de gedachte dat de hoevelheid contacturen in een cursus het instrument bij uitstek is om studiegericht te manipuleren. Aan de hand van een analyse van de samenhang tussen het aantal contacturetn en tijd besteed aan zelfstudie binnen afzonderlijke cursussen, wordt getoond dat het mogelijk is om de studielast en leerprestaties te optimaliseren door regulatie van het aantal contacturen.

hdl.handle.net/1765/2716
Onderzoek van Onderwijs
Department of Psychology