Maastrichtse medische studenten blijken alleszins tevreden met het onderwijs dat zij genieten. De mogelijkheid veelsoortige praktische ervaring op te doen is aan dat gunstige oordeel niet vreemd. H. G. Schmidt en J. H. C. Moust van de capaciteitsgroep Onderwijsontwikkeling en Onderwijsresearch aan de Rijksuniversiteit Limburg geven een aanvulling op eerder aan een conventionele medische faculteit verricht onderzoek naar de ervaringen van studenten.

hdl.handle.net/1765/2753
Medisch Contact
Department of Psychology

Schmidt, H.G, & Moust, J.H.C. (1982). Studiebeleving van Maastrichtse medische studenten. Medisch Contact, 49, 1515–1518. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/2753