Maar wat is er dan van de justitie geworden? Iets als de tyfus? Laten we voorlopig vaststellen, dat 'de justitie' één van de namen is van een uitgebreide organisatie die in Nederland optreedt in geval van strafbare feiten. Eén van de vele namen. Want leken en geleerden noemen haar ook wel 'de politie', een term die eigenlijk alleen op een onderdeel van die organisatie slaat, of 'de overheid', 'de gemeenschap', 'de staat', termen die in feite betrekking hebben op een veel groter geheel, waarvan die organisatie als een onderdeel kan worden beschouwd. Tenslotte hoort men haar ook wel 'de rechter' noemen, maar die term slaat op een andere organisatie. Tal van aanduidingen dus, die er bovendien bijna allemaal naast zijn. Dat is niet bevorderlijk voor een goed begrip. En als er één organisatie is waarvan een goed begrip bij de mensen noodzakelijk is, wil er van democratie sprake kunnen zijn, dan is het deze wel. Sommigen spreken van 'het strafrechtsapparaat'. Dat is geen mooie term, maar hij heeft het voordeel dat hij nog leeg is en dus gevuld kan worden met wat er voor een goed begrip nodig is. We zullen deze term hier dus verder gebruiken, en wel ter aanduiding van het geheel dat gevormd wordt door de politie, het openbaar ministerie en het ministerie van justitie, voor zover dat laatste zich met strafzaken bezighoudt.